NeoFrame har etter flere års uttesting utviklet 2 listverksystem som er nå er beskyttet iht designloven. NEOFRAME KLIKK listverksystem for dør- og vinduskarmer som er enkelt og raskt å montere og som gir et perfekt resultat, fagperson eller ikke. Dørkarmen, fóringene og listene har et integrert designbeskyttet utfresing som gjør at fóringer og lister lett føyer seg på plass – og sitter. NEOFRAME LIM gjør monteringen fleksibel og innfesting ved tynn limstripe. Hjørnene kan leveres med gjæring eller 90 grader vinkel. Du får derfor ingen spikerhull i listene, du får høy kvalitet på finish/maling og du får perfekte hjørner. 

 

NEOFRAME KLIKK og NEOFRAME LIM er demonstrert i animasjonsfilm på vår hjemmeside.

Produktene kan leveres sammen med designbeskyttet dørkarm med spor på begge sider og utforing for dør/vinduskarm. 

Våre produkter vil vesentlig heve finish og design på listverk rundt dører og vinduer siden de ikke skal perforeres ved montering og derfor kan påføres høykvalitetsmaling og ferniss på fabrikk. 

Neoframe har inngått produksjonsavtale med Suldal Trevare AS som produserer Suldalstrappa. 

Produktene vil bli lansert i 2020 i markedet. 

For nærmere informasjon om Neoframe og produktene eller ønske om demonstrasjon, ta kontakt med

Teknisk direktør, Axel Kristoffersen, tlf 908 67 477: kristoffersen@neoframe.no , eller 

Daglig leder Elling André Lillefuhr, tlf 906 52 828: lillefuhr@neoframe.no