Produkter 2018-08-07T14:20:47+00:00

Vi skal lansere en verdensnyhet – bli med på laget!

NeoFrame – med flere verdensnyheter for byggebransjen

 NeoFrame AS har patentsøkt og designbeskytter et dør- og vinduskarmsystem som er ekstremt enkelt og rask å montere og som gir en perfekt resultat, profesjonell tømrer eller ikke. Karm, fóringer og lister kan leveres med 3 ulike systemer. Vi har patentsøkt et integrert NEOFRAME KLIKK INN som gjør at fóringer og lister lett klikkes på plass. Hjørnene er notfreste og kommer med styrespor.  Det blir ingen spikerhull i listene, du får perfekte hjørner – hver gang. Patentsøknaden omfatter også en variant med lim, NEOFRAME LIM INN.
Vår nyeste oppfinnelse er et et kilsystem, NEOFRAME KIL INN som ble patentsøkt 9.7.2018 og som vil revolusjonere festeteknikken for omramming av dører og vinduer og er ekstrem ressursvennlig mht gjenbruk.

Vi forventer å introdusere produktene på markedet  i løpet av 2018. Vi gjennomfører nå testproduksjon og uttesting av listverksystemet i utvalgte byggeprosjekter og våre demomodeller vil bli tilgjengelig for utprøving i våre lokaler sommeren  2018. Alle produktene vil få designbeskyttelse i 2018 slik at produksjon og salg kun vil skjer via oss eller våre samarbeidspartnere.

NeoFrame AS har også utviklet et patentert og designbeskyttet system med serraferte stifteplater for skjult infesting av tak- og fotlister som vil gi en meget pen utførelse og rask montering uten hull etter  stifting/spikring. Også dette systemet skal uttestes i 2018.

Vår teknologi involverer nye design på lister og nye produkter som vil revolusjonere listverksproduksjon og rask montering av listverk uten synlig spikring, spesielt ved produksjon av nye boliger.

Vi forventer å introdusere produktene på markedet innen 2018. Vi har allerede produksjonskapasitet for små leveranser for aktører som ønsker å være først ute med å ta produktene i bruk og få et forsprang til øvrige aktører.

For nærmere informasjon om selskapet, og våre løsninger, ta kontakt med oss via vår tekniske koordinator Gijsbertus Mijland, tlf. 95466153, vår innleide Salgsdirektør Bjørn Narve Kvande, tlf  913 38 025,  eller Daglig leder Elling André Lillefuhr, tlf 906 52 828, eller selskapet via post@neoframe.no

 

 

Neoframe AS 

Kjøpmannsgata 23, 3 etg.
7013 Trondheim

Tel: +47 90 65 28 28 E-mail: post@neoframe.no